Smrk (Picea)

Čeleď: borovicovité
Poloha: severní polokoule

Charakteristika

Stromy mohutného vzrůstu
Větve jsou přeslenovitě uspořádány
Jehlice jsou ploché nebo čtyřhranné s jedním cévním svazkem
Šištice visí, skládají se ze zdřevnatělých šupin, šupiny jsou uspořádany ve šroubovici
Cca 40 druhů

V ČR pouze

  • Smrk ztepilý (Picea excelsa) - Až 50 metrů vysoký

Dřevo Smrku je měkké a bílé, všestranně použitelné. V parcích a zahradách se vyskytují i cizí druhy.