Stromy v České republice

Strom se latinsky nazývá arbor. Jedná se o dřevinu se zřetelným hlavním kmenem. Kmen je v dolní části bez větví. Podle výšky se stromy dělí na vysoké: nad 30m, středně vysoké: 8-30m, nízké: 2-8m, trpasličí: 0,8-2m a zakrslé: pod 0,8m.

V dnešní době je za strom považována každá krytosemenná dvouděložná rostlina. U nahosemenných rostlin za strom považujeme výhradně dřevinu.

V České Republice jsou lesy listnaté, smíšené a jehličnaté. Ve smíšeném lese rostou stromy jak listnaté tak jehličnaté. Jehličnaté stromy jsou odolnější, rostou ve vyšších nadmořských výškách. Listnaté lesy naopak vyhledávají spíše nížinaté oblasti.

Stromy, stejně jako ostatní rostliny, jsou pro lidi nesmírně důležité. Mají poměrně intenzivní metabolismus, tzn. průměrný stoletý strom vyprodukuje při fotosyntéze za den cca 1000 litrů kyslíku, který je důležitý pro člověka. Stromy zlepšují životní prostředí, a proto by člověk měl dbát na údržbu a obnovu lesů. Na druhou stranu stromy se také využívají v průmyslu, hlavně ve dřevozpracujícím průmyslu, dále pak v nábytkářství, k výrobě papíru atd. Některé stromy dávají lidem jedlé plody, které se využívají v potravinářství, nebo je lze konzumovat.

Kam dále


Poznámka: Tyto webové stránky nezachycují zdaleka všechny stromy nacházející se na území České republiky.